Maatwerk in afbouw

Prenova gelooft in de 3 principes die een samenhang vormen:  snelle montage, minimale verspilling en het budgetteren van uw afbouwpost.  Uw voordeel is gelijk zichtbaar in het rendement van Prenova.

Breed inzetbaar in de afbouw

Met Prenova haalt u ervaring in huis voor de afbouw van uw project. Transformatie, nieuwbouw van studentenkamers, renovatie en nieuwbouw van hotels (o.a. Van de Valk, Hyatt, Hotel Wings), revalidatiecentra en talloze nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Rendement verhogen

Met de praktijkervaringen, kennis in producten en de mogelijkheden bedenkt  Prenova de meest efficiënte manier om uw project aan te vliegen. Denkt u hierbij aan tekenwerk, ons bezoek op uw project en meedenken met uw wensen.  Met uitvoerige terugkoppeling kunnen we gezamenlijk een solide oplossing bieden. Met de variatie van verschillende producten en diensten  kunnen er unieke samenstellingen ontstaan. 

Oplossingen op maat

Door producten op maat te zagen in lengte of breedte met een zeer precieze werkwijze middels labelen en verpakken kan er niet alleen worden bespaart op de materialen maar ook qua tijd in het gehele proces. Door deze nauwe samenwerking is de bereidwilligheid en het meedenken voor de hele keten benodigd. Deze verbindingen legt Prenova graag voor u tot stand. Praktijkervaringen binnen onze organisatie kunnen dit proces ondersteunen.  

Just-in-time levering 

Bij de aanlevering zijn er vele mogelijkheden.  Of het nou  levering is per woningtype, per woningblok of per fase is, binnen dit proces is veel mogelijk. Door korte communicatielijnen kan er snel en ad-hoc gereageerd worden. Wij denken dan ook graag mee met uw wensen en eisen bij de aanlevering van onze producten, en belangrijker de aanlevering van onze producten binnen uw proces.  

Hier staan we voor: