Disclaimer

 De website van Prenova BV is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Prenova BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaard Prenova BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Prenova BV.


Niets uit deze website, documentatie of publicatie algemeen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prenova BV openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van fotokopie, druk, offset of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site